<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Ønsker å kjøpe Lovisenlund
KILDE Av: Nils-Erik Kvamme ØP
DATO 22.02.2005
TEKST Larvik Turn ønsker å kjøpe Lovisenlund-området. Kommunen kan være interessert, men vil vente til utbyggingen av området Lovisenlund/Månejordet er påbegynt.
INNHOLD Larvik Turn betaler en symbolsk sum for å leie området, gressbanen, søndre grusbane, nordre grusbane og den nye mini-gressbanen. I og med området Lovisenlund/Månejordet skal utbygges med nye fotballbaner, rekreasjonsområde og muligens barnehage, ser Larvik Turn det som naturlig at klubben nå overtar området på permanent basis.
Vi har en 40-års leiekontrakt som nå går ut, og siden vi har forkjøpsrett på området ønsker vi nå å eie vårt eget anlegg, sier leder i klubben, Steinar Islann.
Og Svein Hagen ved Eiendomskontoret i Larvik kommune, er ikke uvillig til å la Larvik Turn overta «sitt eget» anlegg.
Vi kan være interessert i å selge Lovisenlund, men ikke akkurat nå, sier Hagen.
Vi ønsker å skaffe oss full oversikt over grensene i forbindelse med den kommende utbyggingen. Så Larvik Turn må nok smøre seg med litt tålmodighet fortsatt, sier han og bekrefter at det Turn vil få skriftlig svar i løpet av få dager.
Om kommunen bør eie, leie eller selge bort idrettsanlegg, vil også kommune ta opp til vurdering etter hvert, mener Hagen.
Etter bortfallet av tilsynsvaktmestertjenesten i idrettshallene, har spørsmålet blitt enda mer aktuelt, sier Hagen. Lovisenlund er regulert til idrettsformål, og leiesummen Larvik Turn betaler til kommunen ligger på rundt 100 kroner året.
KLASSE
LINK Les mer >>