<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT VIKTIG MELDING TIL GRUPPESTYRENE!
KILDE Else-Marie
DATO 20/9/2011
TEKST

Som sikkert kjent for gruppene ble det berammede møtet 8. september d.å. utsatt. Manglende påmelding og interesse var årsaken.

Hovedstyret, som har ansvar for å svare for dette til årsmøtet 2012, har diskutert mulighetene for å komme tilbake på skinner i prosjektet. Vi opplever at hver gruppe jobber godt, med knappe ressurser, men at vi sammen kan bli enda bedre. Hva må så til for at vår forening skal utvikle seg videre? Vi konkluderte at vi må bringe gruppene sammen, rent fysisk. Det er i gruppene aktiviteten foregår og dere er premissleverandørene for gode tilbud. Klubbhytta vår er nå frigitt og vi ønsker at alle gruppenes neste styremøter foregår på klubbhytta i hver sin del den 11. oktober kl. 1800 – 1930.

Hovedforeningen har også styremøte på hytta den dagen kl. 1800 – 1930. Det medfører at din gruppes neste styremøte ikke skal være andre steder enn på klubbhytta. Gruppene får henvist plass når de kommer den 11.okt.

HS blir IKKE representert på gruppestyremøte kl. 1800 – 1930. Kl. 1930 samme dag samles alle gruppestyrene – leder i foreningen Geir A. Haga orienterer dere om hva Hovedforeningen er opptatt av – for deretter å gå i gang med organisasjonsutviklingen. HF har nå ved to anledninger oppfordret gruppene til å gjøre en jobb i forhold til å si noe om hvor dere står i dag og hvor dere vil. Håndballgruppa har tatt oppgaven alvorlig og sendt inn en flott besvarelse.

Nå har vi vært så heldig at Erik Andersen har laget et elektronisk kartleggingsskjema på larvikturn.no  som vi ønsker at gruppene benytter. Link til skjemaet finnes på Startsida i venstre under Klubbutvikling.

Brukernavn og Passord får man ved å henvende seg til foretningsfører Else-Marie. Denne registreringen skal gjøres i god tid før den 11. oktober kl. 1930 og kvelden fra kl. 1930 – 2100 blir viet resultatene fra registreringen og veien videre.

For å vite noe om hverdagen i gruppestyrene, kan alle få lov til å svare, tillitsvalgte, trenere, lagledere og medlemmer i gruppa. Det kan altså være flere skjema fra samme gruppe. Bredest mulig tilbakemelding er det beste for resultatet. Målet med klubbutviklingen  er å gjøre hverdagen enklere slik at man kan ha fokus på utvikling av aktivitetene og forenklet administrasjon.

INNHOLD
KLASSE
LINK