<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Årsmøter i Larvik Turn & Idrettsforening på klubbhytta på Lovisenlund:
KILDE Else-Marie
DATO 20/1/2012
TEKST Brytegruppa mandag 27/2 kl. 1800
Fotballgruppa mandag 27/2 kl. 1900

Friidrettsgruppa tirsdag 28/2 kl. 1800
Håndballgruppa onsdag 29/2 kl. 1800

Hovedforeningen torsdag 1/3 kl. 1800
m/Turngruppa

Forslag må være styrene i hende 14 dager før.
INNHOLD
KLASSE
LINK