<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Innmelding i Turn fra nettsiden!
KILDE EA
DATO 01/12/05
TEKST Du kan nå melde deg inn i Larvik Turn fra vår internettside.
På første side (HJEM), i menylinjen nederst, kan du finne "Innmelding".
INNHOLD Du kan angi om du vil være passiv eller aktiv medlem, og hvilke gruppe(r) du ønsker å tilhøre.

Du vil, etter innmeldingen på nettsiden, motta en giro og et medlemsbevis på posten.
KLASSE
LINK