<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Jure Røsjordet ny leder i fotballgruppa
KILDE ØP - Bilde ØP
DATO 26/02/2013
TEKST På årsmøtet til fotballgruppa i går ble Jure Røsjordet klappet inn som ny leder.
- Det blir spennende og veldig artig, sier han til ØP, og ser frem til å gjøre en jobb for fotballgruppa. Han peker på at det er en positiv trend på Turn nå, og et markedsutvalg og et sportsutvalg er etablert.

En av utfordringene gruppa står over for er å generere mere sponsorinntekter. Økt inntekt på kontigent og treningsavgifter, økt kiosksalg og kompesasjon fra Sandefjord Fotball for Martin Torp har bidratt til den økonomiske platformen som til slutt utgjorde 10.000 i overskudd ved årets slutt. I 2013 er det lagt opp til et nøkternt budsjett på rundt 1 million i fotballgruppa.

Jure får med seg Hanne Jarson som nestleder og Elin Løkken Anthonsen, Trond Ringdal, Jon Helgesen og Trude Ofrim Høeg som styremedlemmer i Fotballgruppas styre i 2013.
INNHOLD
KLASSE
LINK