<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Ivar Egeberg med fokus på hallprosjekt og folkehelse
KILDE EA Foto: Arkivfoto EA
DATO 22/03/14
TEKST Ivar Egeberg var på besøk på Turn i forbindelse med utviklingen av flerbrukshallprosjektet. Sammen med representaner fra ledelsen i Larvik Turn, representanter fra Anleggskomiteen, Friidrettsgruppa og Ann-Kristin Aanstad fra Larvik Idrettsråd, drøftet man storhallprosjekter og idrettslige tiltak for bedre folkehelse. Egeberg orienterte om andre store hallprosjekter i landet og viste eksempler på hvordan disse var finansiert.

Man drøftet også hvordan idretten kunne bidra til bedret folkehelse. Egeberg fortalte om en undersøkelse, som viser at kun 20% av befolkningen tilfredstiller WHO´s krav til aktivitet. Idrettens målgruppe i forbindelse med folkehelseprosjektet er de øvrige 80% poengterte han. I praksis vil de helsefemmende tiltakene som settes i gang ofte treffe de 20 % som allerede er aktive. Utfordringen er derfor å også treffe resterende 80%.

Erfaringer viser at nøkkelen er å få til enkle nok opplegg. En halv times aktivitet tre-fire ganger i uke er nok til å oppnå 70-80 % av ønsket aktivitet og helsegevinst. Men det kreves kreativitet, og man ønsker nå å bygge opp en idèbank hvor man kan legge inn og hente ut idèer for å få dette til. Det pågår derfor nå et arbeide med å bygge opp en landsomfattende webbasert idèbank.

INNHOLD
KLASSE
LINK