<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Alle papirer i orden..
KILDE Steinar
DATO 01/03/06
TEKST Alle papirene vedrørende kunstgrassbanen og renovering friidrettsbanen, er nå i orden.

Tippemiddelsøknader er sendt og godtkjent av kommunen og fylket.

Vi har inngått kontrakt med Norconsult om utarbeidelse av alle tegninger, tekniske papirer,byggesøknadspapier, anbudsinnbydelser og bygglederjobben.
INNHOLD Søknadne til Larvik kommunen om kommunalt tilskudd til begge prosjektene er sendt, og vil bli behandlet i kommunestyremøte i april. I mars vil saken om overtakelse av Lovisenlund og ny leieavtale om områdene utenfor bli behandlet i samme fora.

KLASSE
LINK