<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT IKKE ALLE HAR BETALT...............
KILDE Else-Marie
DATO 05/12/2017
TEKST

Et gyldig medlemskap i et idrettslag, er når kontingent og evnt. treningsavgift er betalt til klubben. Larvik Turn sender ut faktura pr. e-post evnt. pr. brev, om ikke e-post er registrert.

E-post kommer fra: post@larvikturn.no

Larvik Turn har lik medlemskontingent for alle medlemmer. Om du er passiv støttemedlem eller er med på en aktivitet, er det kr. 350,-. Men om du er med på en aktivitet: Fotball, håndball, friidrett eller all-idrett, må du betale treningsavgiften i tillegg, til den gruppa du er med i. Satser er forskjellige, fra gruppa til gruppe. Den blir også sendt ut pr. e-post / brev.

Det er fortsatt mange som ikke har betalt for 2017!

Siste purring, ble sendt pr. brev i posten. Vi har ikke mottatt noen brev i retur, så da regner vi med at posten har «kommet frem»………… 

For at klubben skal opprettholde det tilbudet vi har til medlemmer, så er vi avhengig av at alle betaler. Disse inntekter blir brukt til å betale: Forsikring for aktive, baneleie, halleie, påmeldinger til serien/stevner/cuper, trenergodtgjørelser, anleggskostnader/snørydding, strømregninger, administrasjon etc.

Når inntekter uteblir, må kostnader reduseres. Da vil dette gå utover tilbudet til alle aktive.

Klubben har anledning til å slette medlemmer som ikke betaler kontingent.

Vi viser til NIF`s lover og til Larvik Turn & IF`s lover:

«§ 3       Medlemmer

 (6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.»

Ta kontakt med Else-Marie på kontoret på Lovisenlund, om du lurer på noe. Vi sender deg gjerne kopi av faktura.  I motsatt fall imøteser vi betaling fra ALLE dere som har glemt oss.

Takk for at du vil være medlem i Turn!

Geir Anton Haga, Leder

Else-Marie: Tlf: 33182992 / E-post: post@larvikturn.no

INNHOLD
KLASSE
LINK