<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Bygging av kustgrasbane på Lovisenlund settes i gang nå!
KILDE Steinar Islann
DATO 16/06/2006
TEKST "Vi setter i gang prosjektet umiddelbart etter av vi fikk tilsagn om kommunale midler i kommunestyret 14.06.06" sier hovedforeningens leder, Steinar Islann
Hovedentreprise utføres av firma Bjørn Tveter etter en anbudsrunde.

Kunsgrasdekke legges av firma Syntec AS, markedsleder i Norge. Banen skal ligge på øverste del av dagens grusbane samt inn på ny del av Månejordet.
Banen vil få topp kvalitet kunsgrass samt pad, noe som sikrer mykt underlag spesiellt om vinteren. I tillegg kommer selvsagt lys.
Prosjektet har en ramme på Kr.6.5 mill. Finansiering med tippemidler, kommunale midler pluss egenkapital og lån.
INNHOLD Vi har fått strenge miljøkrav fra kommunen pga. av avrenning til Farris, men dette skal vi løse! Går alt etter planen kan vi "klippe snora" i oktober samtidig med 100-års jubileumet vårt!
Når vi vet at kommunens egen bane da også er klar, denne med undervarme vil vi få de beste treningsforholdene i Larvik.
En helt ny hverdag, noe som vi håper vi øke rekrutteringen til Turn, samtidig som vi vil bli enda bedre med disse supre forholdene!

NB! Vi trenger en solid gjeng til dugnad i september i forbindelse med legging av pad og kunstgress, her kan vi spare ca.kr.100.000,- så her må vi stille ! Dette kommer vi tilbake til.
KLASSE
LINK