<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Grensen for skattefrie lønnsbeløp fordobles
KILDE Erik Andersen - Foto Terje Pedersen, ANB
DATO 11/08/07
TEKST Finansminister K. Halvorsen legger, forbindelse med frivillighetsmeldingen, frem forslag om at beløpet for skattefrie lønnsbeløp fordobles fra 2000 til 4000 kroner.
– Nå er det mye kreativt arbeid for å omgå dagens grense, sier Halvorsen og viser til eksempler på at det gis gavekort, naturalytelser og trikses med kjøregodtgjøring. Også penger under bordet kan forekomme.

Finansministeren mener at regjeringens endring er en anerkjennelse av den enorme innsatsen som legges ned i 30.000 frivillige organisasjoner her til lands.

INNHOLD – Dette er godt for samvittigheten til den eller de som sitter med ansvaret for utbetalingene, sier hun.
– Dette vil gjøre forholdene for de mange som er engasjert i dette renere og ryddigere, sier Halvorsen.
– Men 4.000 kroner skattefritt er jo ikke stort?
– Det er en dobling, sier finansministeren og viser til at grensen har stått på 2.000 kroner tiden 1992. Hun mener at de frivillige organisasjoner nå i større grad kan kompensere den store frivillige innsatsen som legges ned rundt om i Norge, samtidig som de holder seg innenfor regelverket.

– Mange frivillige organisasjoner vil her få et pustehull. Økningen kan gjøre det lettere å rekruttere og beholde trenere, ledere, instruktører og andre som holder det frivillige Norge i gang – de vil i større grad oppleve av innsatsen anerkjennes også økonomisk, sier Halvorsen. (ANB)

KLASSE
LINK