<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Standardisering av merker, farger og fonter
KILDE Hovedstyret
DATO 21/08/2007
TEKST En arbeidsgruppe bestående av Thor Tollevik, Tom Erik Andersen og Erik Andersen har sett på klubbens profil med hensyn på, farger, logo, navn og fontfamilier.

Til nå har det blitt brukt mange forskjellige utgaver av klubbmerker, klubbfarger og klubbnavn - ikke alle like vellykkede i form og farge.

Gruppas mandat var å lage et forslag til Hovedforeningen i Larvik Turn & IF for standardisering av klubbens farger, logo, navn og fonter til bruk ved profilering av klubben i forskjellige sammenhenger (trykksaker, annonser, konvolutter, brevark, drakter, utstyr, nettsider og lignende).

Hovedforeningen vil behandle dette med det første. Eventuell navnjustering må taes opp på generalforsamlingen (årsnøtet).

INNHOLD Innstillingen fra arbeidsgruppa til Hovedforeningen:
Farge Klubben bør bestemme seg for en fargekode til en gjennomgående blå farge. Til nå har fargen variert sterkt fra himmelblå til mørk marineblå. Arbeidsgruppa har kommet fram til følgende forslag:
Klubbens hovedfarge: PANTONE Solid Color 3005C / C100 M34 Y0 K2
Midtfelt i logomerke bygges opp med 30% raster eller PANTONE Solid Color / C50 M17 Y0 K1

Ved rastertrykk brukes 30% raster av hovedfarge. Til skrift i merket brukes Minion Std Black. Fontstørrelse (ikke mye) og avstand mellom bokstaver som vist over.

Klubbmerket bør forekomme i kun en grunnutførelse i form og farge. Når dette er bestemt kan man utvikle 3D effekter, skygger og lignende, men uten at dette går ut over merkets form, fonter eller farger. Arbeidsgruppa har kommet fram til forslaget over.

Klubbens navn - utforming Navnet Larvik Turn & IF er litt tungt og ulogisk. Svært ofte forkortes dette til Larvik Turn Idrettsforening eller Larvik Turn eller bare Turn.
Arbeidsgruppa foreslår at navnet endres til Larvik Turn Idrettsforening, med forkortelsen Larvik Turn IF eller LT IF. Navnet Larvik Turn IF brukes på brevark og lignende.
Klubbnavnet kan påbygges med gruppenes navn men uten gruppe selve i navnteksten. Eks. Lavik Turn IF – Fotball
Det foreslåes å bruke Minion Std Black (som i merket) i klubbens navn øverst på offisielle brevark.

Profilfont (skrifttype) Profilfonten brukes i annonser og viktig informasjonsmateriell fra klubbens grupper, ofte sammen med klubbmerket. Arbeidsgruppa foreslår at man kommer fram til en tydelig og lett gjenkjennelig skrifttype. Arbeidsgruppa har ikke kommet fram til et endelig forslag, men vil komme med skisser til dette.

AnnonserI tillegg til profilfont bør man vurdere felles grafiske elementer i annonsene som profilerer Larvik Turn & IF på en moderne, god og tydelig måte. Arbeidsgruppa vil komme med et forslag.

TurnguttenTurngutten har vært sentral i klubbens tidligere historie. I de senere år har merkefiguren vært lite brukt. Det foreslåes å knytte navnet til en liten merkefigur som kan brukes i div. sammenhenger. Eksempel på nye Turngutten.

KLASSE
LINK