<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Julesamling for gruppestyrene
KILDE Erik Andersen
DATO 14/11/2007
TEKST Hovedforeningen arrangerte juletilstelning for gruppestyrenes representanter på Bøkekroa.
Det ble servert juletalerken og riskrem med noe attåt.

Hovedforeningens leder, Steinar Islann overrakte i den forbindelse en blomsterbukett til Gunnar Larsen for hans innsats for banene på Lovisenlund i året som har gått.

INNHOLD Det ble en hyggelig sammenkomst hvor man også på en uformell måte fikk utvekslet litt erfaring over gruppegrensene, samtidig som hovedfreningen fikk litt innsyn i gruppenes daglige problemer.
KLASSE
LINK