<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Utviklingsplaner for Lovisenlund!
KILDE Hovedforeningen v/K. Duvholt
DATO 27/09/2005
TEKST Larvik Turns hovedforening arbeider for tiden hardt med utviklingsplaner for Lovisenlund Idrettsplass og de øvrige treningsarealene på Lovisenlundområdet. Man ønsker nå å komme raskt i gang med en kunstgrassbane i nær tilknytning til selve stadionanlegget.
INNHOLD I dag eies arealene av Larvik kommune og leies av Larvik Turn & IF.

Gjennom forhandlinger med kommunen ønsker klubben nå å få kjøpe de arealene som i dag utgjør Lovisenlund Idrettsplass med tilhørende treningsfelt. Hovedforeningen ser at det vil forenkle utviklingsprosessen for området betydelig å eie disse arealene. Det forventes også at det vil være en inspirasjonskilde for dugnadsånden at klubben får større handlingsrom over arealene.

Man ønsker i første rekke å bygge en kunstgrasbane i nær tilknytning til selve stadionanlegget, slik at klubbens serviceanlegg kan brukes i forbindelse med banene. En slik plassering vil i tillegg til servicevennligheten styrke klubbtilhørigheten.

Det har tidligere vært vurdert å erstatte dagens grasbane inne på Lovisenlund med kunstgras, men dette er forlatt av praktiske forhold til friidrettsaktiviteter. Derfor ønsker man nå, så snart arealene er overtatt, å starte byggingen av en kunstgrasbane nordvest for dagens hovedbane.

I tillegg til kunsgrasbane sysles det også med planer om å bygge to sandhåndballbaner og en ballbinge som kan legges sør for kunstgrasbanen.
"Bingobanen" som ligger vest for klubbhytta, vil man beholde som en åpen plass til trening, parkering og aktuelle arrangementer.

Senere vil man starte utvikling av resten av arealene dersom kjøpet går i orden, slik at anlegget etter hvert kan gi et godt tilbud til medlemmene og framstå som et moderne, representativt og innbydende idrettsanlegg. Det er arealet innenfor den blå streken på tegningen som ønskes kjøpt fra Larvik kommune.
KLASSE
LINK