<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Steinar gjenvalgt på årsmøtet i Hovedforeningen.
KILDE EA
DATO 28/02/2008
TEKST Steinar Islann ble gjenvalgt som leder da hovedforeningen holdt årsmøte på Bøkekroa i går.
Erling Mathisen sørget for at prosedyrene for årsmøtet ble gjennomført på en sikker og god måte.

Gunvor Nalum og Geir Anton Haga takket for seg i hovedstyret og fikk overrakt blomster av Steinar Islann som takk for innsatsen.

Årsmøtet gikk enstemmig inn for barnehageplanene på Lovisenlund, og hovedstyret fikk mandat til å arbeide videre med saken.

INNHOLD Med i det nye hovedstyret 2008 er:
Steinar Islann - Leder - gjenvalgt
Knut Duvholt - Ikke på valg
Eva Døvle - Tidligere varamedlem
Guri S. kirud ikke på valg
Erik Andersen - ny

Som nye varamenn til styret ble valgt:
Torfinn Haugen
Marte Gro Aarseth

KLASSE
LINK