<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Anleggsgruppa og Markedsutvalget på plass
KILDE EA
DATO 09/09/2008
TEKST

I forbindelse med hovedstyremøtet i går ble det nedsatt en anleggsgruppe og et markedsutvalg.
Både Anleggsgruppa og Markedsutvalget er sammensatt av personer fra fra hovedstyret og alle gruppene.

Anleggsgruppa
består av følgende personer:
Steinar Islann - Hovedforeningen
Knut Duvholt - Hovedforeningen
Erik Andersen - Hovedforeningen
Atle Karlsen - Fotballgruppa
Geir Anton Haga - Håndballgruppa
Roy Sannes - Friidrettsgruppa
Ole Morten Halvorsen - Brytegruppa
Markedsutvalget
består av følgende personer:
Steinar Islann - - Hovedforeningen
Tofinn Haugen - Hovedforeningen
Per Kilvær - Fotballgruppa
Marit Fjellet - Håndballgruppa
Lars Johan Plesner - Friidrettsgruppa
Tina Berglie - Brytegruppa
INNHOLD Anleggsgruppa og Markedsutvalget vil bli innkalt til første møte innen kort tid, der man vil nedsette mandat for arbeidet som skal gjøres.
KLASSE
LINK