<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Årsmøter 2010
KILDE Else-Marie
DATO 13/2/2010
TEKST
 Mandag  1. mars kl.17.30  Brytegruppa
 Mandag  1. mars kl.19.00  Håndballgruppa
 Tirsdag  2. mars kl.17.30  Friidrettsgruppa
 Tirsdag  2. mars kl.19.00  Fotballgruppa
 Torsdag  4. mars kl.18.00  Turngruppa
 Torsdag  4. mars kl.19.00  Hovedforeningen

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.

INNHOLD
KLASSE
LINK