<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Nye inn i styret i hovedforeningen
KILDE Else-Marie
DATO 9/3/2010
TEKST På årsmøtet i forrige uke ble følgende valgt inn i hovedforeningens styre: 

Leder: Knut V. Duvholt (gjenvalg)
Nestleder: Jørgen Olsvoll (ikke på valg)
Styremedlem:Guri S. Kirud (ikke på valg)
Styremedlem: Marit Fjellet for 2 år
Styremedlem: Geir A. Haga  for 2 år

Varamedlem: Hanne Jaerson for 1 år 
Varamedlem: Jan Helge Holm Johansen for 1 år

INNHOLD
KLASSE
LINK