<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Organisasjonsutvikling Larvik Turn & IF
KILDE Jørgen Olsvoll
DATO 2/6/2010
TEKST

Det skal nå startes en prosess med klubb-/organisasjonsutvikling i Larvik Turn & IF.
Det er Jørgen Olsvoll fra Hovedstyret og Erik Andersen som  prosessveileder som skal drive prossessen i Hovedstyret og gruppene.

For å starte opp prosessen ønsker Jørgen og Erik å delta på et styremøtet i gruppene for å klargjøre hva gruppene skal igjennom (selve prosessen), sette ned en arbeidsgruppe for gruppa og  velge en kontaktperson fra gruppa for Erik og Jørgen.

Det bør settes av ca. 30 minutter på et styremøtet til å drøfte og avklare dette.

Gruppene må melde fra til Else Marie når det passer.
Alle gruppenene må gjennomføre oppstarten på klubb-/organisasjonsutviklingen før 1. august.

INNHOLD
KLASSE
LINK