<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Nominer din kandidat til Årets ildsjel!
KILDE Norges Idrettsforbund
DATO 8/11/2010
TEKST

Norges idrettsforbund har gjort det til en fast tradisjon å løfte fram og
hedre både idrettslagene og alle de frivillige ildsjelene som daglig bidrar
til at idretten er et godt sted å være. Gjennom prisen Årets ildsjel, som
deles ut på Idrettsgallaen, og kampanjen Klubben i mitt hjerte, ønsker NIF å
synliggjøre den positive kraften som bor i idretten, og å gi lokalmiljøene
en arena for å hedre sine lag og sine frivillige helter.

Fredag 5. november startet nomineringsprosessen til Årets ildsjel,

Nominer din kandidat til Årets ildsjel her >>

INNHOLD
KLASSE
LINK