<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Vedtak i OKK..
KILDE EA
DATO 18/11/2010
TEKST

Følgende vedtak ble gjort i OKK i går:
Kommunestyret ber Larvik kommunale eiendom KF om å iverksette en prosess for å oppheve intensjonsavtalen av 15.07.2008 med Larvik Turn.

Prosessen må inneholde en bindende juridisk avklaring for størrelsen på en eventuell erstatning til Larvik Turn & Idrettsforening fremkommet enten gjennom avtale mellom partene eller gjennom en rettskraftig dom.

Dette behandles i kommunestyret, onsdag 8. desember.

INNHOLD
KLASSE
LINK