<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Kommunestyrevedtak i går
KILDE EA
DATO 9712/2010
TEKST

Kommunestyret gikk i går inn for at LKE skal sørge for avvikling av avtalen om bygging av kommunal barnehage på Lovisenlund.

For ett år siden var man bare månder unna byggestart etter et år med planlegging. En byggekomite bestående av Knut Duvholt, Steinar Islann, Roger Berglie og Erik Andersen hadde da deltatt på mange møter med både arkitekt og Larvik kommune.
Bakgrunnen til dette var at det  forelå en forpliktende skriftelig skriftelig avtale om utbygging av arealer på Lovisenlund for blandt annet kommunal barnehage.

Rett før byggestart ble hele prosjektet stoppet av LKE. Siden det har byggekomiteen nedlagt betydelige ressurser gjennom møter med LKE, arkitekt og rådmann for å få prosjektet på sporet igjen.

Nå er det satt en endelig sluttstrek for prosjektet. Det er klart at Larvik Turn & IF forventer kompensasjon for at Larvik kommune bryter avtalen og for de ressursene klubben har nedlagt i prosjektet. Man forventer også kompensasjon for etterslep av vedlikehold, tillempninger av klubbdriften, utgifter til arkitekt  m.m.

Hovedforeningen  skal nå inn i forhandlinger med LKE for å forsøke å komme fram til størrelsen på kompensasjonen.

 

INNHOLD
KLASSE
LINK