<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Godt miljø, samhandling, sosial arena og utvikling av Lovisenlund
KILDE Erik Andersen
DATO 28/4/2011
TEKST

Godt miljø, samhandling over gruppene, en felles sosial arena og utvikling av Lovisenlund var noen av de stikkordene som kom frem under oppstartmøtet for klubbutviklingen på Lovisenlund i går.
På møtet deltok representanter for gruppene og hovedstyret. Jørgen Olsvoll ønsket velkommen og minnet om bakgrunnen til for at LT startet opp klubbutviklingsarbeidet.
Erik Andersen gjennomgikk så den prosessen som klubben skal følge i utviklingsarbeidet.

Du kan lese om utviklingsprosessen her  (Eriks innlegg) >>

Arbeide videre:
Alle gruppene skal nå gjennomføre fellesmøter hvor de skal legge fram forslag til gruppas visjon og velge ut tre fokusområder. Eksempler på fokusområder er organisasjon, sport, inntekt , arena, miljø og omdømme.
Deretter skal gruppene foreslå minimum ett  5-års mål for hvert av de tre utvalgte fokusområdene og ett 15-års mål for gruppa. 
Dette skal leveres Hovedforeningen innen 23. juni.
Hovedforeningen vil så, med basis i gruppenes forslag, lage sitt forslag til visjon og tilsvarende mål innen medio august.
Deretter vil man invitere til et fellesmøte før 1. september for å drøfte gruppenes og hovedforeningens innspill, og fastsette klubbens og gruppenes  visjoner, 5- og 15 års målsettinger.

Jørgen og Erik  vil bistå gruppene og Hovedforeningen under hele utviklingsarbeidet, og de kan innkalles av gruppene ved behov.

INNHOLD
KLASSE
LINK