<< TILBAKE
PUBLISERT AV Friidrettsgruppa
PUBLISERT Nyhet
OVERSKRIFT Rettelsene i klubbrekordene
KILDE Erik
DATO 27/11/2006
TEKST Jostein har kommer rettelser i klubbrekordene i statistikken. Han har uthevet nye rekorder i 2006.

Jostein vil etterhvert rette opp de sidene som det er rettelser på i de andre oversiktene.

INNHOLD Se under Klubbstatistikk >>
KLASSE
LINK