<< TILBAKE
PUBLISERT AV Friidrettsgruppa
PUBLISERT Nyhet
OVERSKRIFT Friidrettsdager for skolene i Larviksdistriktet.
KILDE Inger S Styrvold
DATO 280907
TEKST Lovisenlund idrettsplass har vært åstedet for atskillig aktivitet for elever på både barne-og ungdomsskoletrinnet denne høsten. Friidrettsbanen ligger nyrenovert og innbydende til inspirasjon for allsidig utfoldelse.
INNHOLD 10. september hadde Lars Johan Plesner (styremedlem) med seg Nanset skole på Lovisenlund med ca 350 elever.

19. september hadde Inger Styrvold med seg 1. - 4. trinn ved Sky skole ca 170 elever.

26. september var det NCC friidrettens dag for 5. - 7. klasse fra Bommestad, Langestrand og Sky skoler. Totalt 270 elever deltok. I tillegg er det også andre skoler som har brukt anlegget, og friidrettsgruppa håper dette kan bidra til å øke friidrettsinteressen!
KLASSE
LINK