<< TILBAKE
PUBLISERT AV Turngruppa
PUBLISERT Nyhet
OVERSKRIFT Nytt styre på plass i Turngruppa
KILDE EA - Foto: Else-Marie Smith
DATO 28/02/2008
TEKST I forbindelse med årsmøte i Turngruppa kom det på plass et nytt stre i Turngruppa. Gruppa har ikke hatt et fulltallig styre det siste året, noe som også har blitt gjenspeilet i aktiviteten.

Nå har imidlertid det nye styret ambisjoner om å blåse nytt liv i aktivitetene igjen.

Med i styret er:
Leder: Jane Holhjem
Styremedlem: Torild Aske (t.v. på bildet)
Styremedlem/kasserer: Gunn Einrsen (t.h. på bildet)
Styremedlem Hanne-Guro Ervik

INNHOLD Les mer om saken i ØP >>
KLASSE
LINK