Dato: 20/1/2012 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Else-Marie Til Nyhetsoversikt >>
Årsmøter i Larvik Turn & Idrettsforening på klubbhytta på Lovisenlund:
Brytegruppa mandag 27/2 kl. 1800
Fotballgruppa mandag 27/2 kl. 1900

Friidrettsgruppa tirsdag 28/2 kl. 1800
Håndballgruppa onsdag 29/2 kl. 1800

Hovedforeningen torsdag 1/3 kl. 1800
m/Turngruppa

Forslag må være styrene i hende 14 dager før.