Dato: 01/12/05 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: EA Til Nyhetsoversikt >>
Innmelding i Turn fra nettsiden!
Du kan nå melde deg inn i Larvik Turn fra vår internettside.
På første side (HJEM), i menylinjen nederst, kan du finne "Innmelding".

Du kan angi om du vil være passiv eller aktiv medlem, og hvilke gruppe(r) du ønsker å tilhøre.

Du vil, etter innmeldingen på nettsiden, motta en giro og et medlemsbevis på posten.