Dato: 15/02/13 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Else-Mariee Til Nyhetsoversikt >>
Husk årsmøtene!
Mandag 25. febr. kl. 19.00 - Fotballgruppa
Tirsdag 26. febr. kl. 18.00 - Turngruppa, kl. 19.00 - Friidrettsgruppa
Onsdag 27. febr. kl. 19.00 - Håndballgruppa
Torsdag 28. febr. kl. 19.00 - Hovedforeningen m/brytegruppa
Behandling av ny Lov, som følge av endringer i NIF`s lovnorm for idrettslag.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.

Hovedstyret