Dato: 21/02/2013 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Arne Til Nyhetsoversikt >>
Årsmøte
Friidrettsgruppa har som annonsert årsmøte tirsdag 26 februar i klubbhytta kl. 19.00.
Agenda er:
1. Valg av dirigent og referent
2. Behandle gruppas årsmelding
3. Regnskap m/revisjonsberetning
4. Behandle innkomne forslag
5. Budsjett 2013
6. Valg
7. Avslutning
Evt. innkommende forslag bes sent til Arne Svardal på asvardal@online.no innen mandag 25 februar. Evt. spørsmål kan også rettes til Arne på tlf 41414451.
Styret i friidrettsgruppa.