Dato: 25/09/14 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Else-Marie Til Nyhetsoversikt >>
Julebord på Klubbhytta fredag 14. november!
Hovedstyret inviterer alle gruppestyrene, trenere/lagledere/oppmenn, komitèer, utvalg, æresmedlemmer, ansatte og andre dugnadshjelpere,
til julebord på Klubbhytta på Lovisenlund!

Fredag 14. november 2014 kl. 1800


Fint om gruppestyrene sender invitasjon til sine utvalg/komitèer i gruppene!
S.U. Innen 3. november til Else-Marie 41331010 / else-marie@larvikturn.no

Hilsen
Larvik Turn & Idrettsforening – hovedstyret