Dato: 16/06/2006 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Steinar Islann Til Nyhetsoversikt >>
Turn eier av Lovisenlund
Vi er nå eiere av Lovisenlund stadion etter å ha kjøpt alt "innenfor portene". Kjøpet er tinglyst og skjøte overdradd til LT fra Larvik kommune.

Vi har samtidig inngått en 40 års leiekontrakt med Larvik kommune med forkjøpsrett på alt "uteområde" dvs. Bingobanen, 7-er banen pluss Grusbanen med et tillegg videre nordover inn på Månejordet.

I den forbindelse har vi samtidig inngått ett makeskifte med kommunen ang. Castor-tomta