Dato: 26/11/2007 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Erik Andersen Til Nyhetsoversikt >>
Ny E-postserver
E-postsystemet til gruppene er lagt om. Post til gruppene kan nå hentes via gruppenes web-side. Der finner man en postkasse. Ved å klikke på denne kommer man til en Web-Epost server. Ved å oppgi gruppas epostadresse og passord kommer man til gruppas E-post kontor, hvor man blandt annet finner posten til gruppa.

Det betyr at ingen behøver å installere noe på egen maskin lengre, og at man kan hente ut E-post til gruppene uansett hvilke maskin man sitter på.