Dato: 15/01/2007 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Else-Marie Smith Til Nyhetsoversikt >>
Nytt fra møte i hovedforeningen
Følgende personer i hovedstyret skal innkalles til gruppestyremøter etc.:
Guri – friidrettsgruppa
Eva – håndballgruppa
Erik – fotballgruppa
Thorfinn- brytegruppa og turngruppa

Annet:
* Hovedstyret ønsker å forsette arbeidet vedr. Markedsutvalget og felles fronting, for hele Larvik Turn, mot større sponsorer.

* Hovedstyret ønsker også å ha med en fra hver gruppe i Anleggsgruppa.

* Det blir ingen arrangement på Lovisenlund 19. juli 2008.

* Hovedstyret kommer nærmere tilbake til gruppene, vedr. fordeling av PUMA-avtalen.

* Det blir ingen kafè på klubbhytta 17. mai, av hovedstyret. Det blir heller ikke arrangert noe av hovedstyret ute. Vi setter inn en annonse på dette i ØP.


Marte Gro- stiller til valg i Larvik idrettsråd
Steinar og Knut – er med i anleggsgruppa og markedsutvalget
Repr. fra hovedstyret, behøver ikke å være med på alle pkt under et styremøter. Gruppene skal ha 3-4 pkt som er faste på hvert styremøte, disse SKAL hovedstyret være med på:

Referater fra forrige styremøte
Referat fra hovedstyremøte
Økonomi/Regnskap
Evnt.
> Om det er saker som gruppene vil hovedstyret skal være med på, eller at hovedstyret skal informere om noe.

Alle referater fra styremøter skal sendes/mailes til Else-Marie, for distribusjon i hovedstyret og arkiv.

Prøv å ”gå klar” av møtedatoer som hovedstyret allerede har satt opp. Se møteplan.

* Hovedstyret ønsker å forsette arbeidet vedr. Markedsutvalget og felles fronting, for hele Larvik Turn, mot større sponsorer.
Vi ønsker en person fra hver gruppe, som vil være med i Markedsutvalget. (Steinar og Knut skal i møte med DnBNor, før påske)

* Hovedstyret ønsker også å ha med en fra hver gruppe i Anleggsgruppa.
Den gruppa vil ta for seg diverse prosjekter slik som: Utbygging barnehagen, ballbingen, Lovisenlund Aktivitetspark, garasjebygging, flytting av bauta, ……….
Det behøver ikke være personer som er tillitsvalgte i gruppestyret, men en person som har interesse for dette, og kanskje kan gå ifra jobb/være tilgjengelig til avtalte møter på dagtid med eksterne.
Gi meg beskjed om navn til disse, før neste hovedstyremøte, 8. april.

* Det blir ingen arrangement på Lovisenlund 19. juli 2008.

* Hovedstyret kommer nærmere tilbake til gruppene, vedr. fordeling av PUMA-avtalen.

* Det blir ingen kafè på klubbhytta 17. mai, av hovedstyret. Det blir heller ikke arrangert noe av hovedstyret ute. Vi setter inn en annonse på dette i ØP.