Dato: 19/06/2008 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: EA Til Nyhetsoversikt >>
Ballbinge på Turn
I september starter byggingen av ballbingen på Turn. Byggingen vil pågå i ca. 4 uker slik at banen er planlagt ferdig rundt 1.oktober.
Den blir på ca. 20 x 40 meter og satt opp med en kombinasjon av nettverksgjerde og plankegjerde (bildet). Den vil plasseres rett syd for kunstgressbanen

Det er firmaet Gunnar Johnsen, SportSystemer AS som leverer ballbingen og skal utføre betongfundamentene langs kantene. Entreprenør Marthinsen & Duvholt vil utføre en del av anleggsarbeidet i forbindelse med byggingen av ballbingen.

Klubben har regnet med dugnadsinnsats i forbindelse med byggingen av selve banen og legging av kunstgresset.

Gunnar Johnsen, SportSystemer AS sender oss et spesifisert behov for dugnadsmannskap / tid.
De utfører komplett fundamentering av mur/betong og armering inkl. 4 stk. forankringsrammer til lysmaster
Larvik Turn skal utføre dugnadsjobb på montering av bingen m/en arbeidsleder fra SportSystemer og med (2 pers) i forbindelse med legging av kunstgresset. Larvik Turn utfører dugnadsjobb på fylling av sand og gummigranulat

Entreprenørfirma Marthinsen & Duvholt utfører grunnarbeid/drenering og levere masse/grus som skal under kunstgresset. Det skal asfalteres ca. 1 m rundt hele banen.

Vi håper å kunne starte med drenering/graving primo september, og at levering av bingen blir i løpet av september 2008.