Dato: 13/2/2010 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Else-Marie Til Nyhetsoversikt >>
Årsmøter 2010
 Mandag  1. mars kl.17.30  Brytegruppa
 Mandag  1. mars kl.19.00  Håndballgruppa
 Tirsdag  2. mars kl.17.30  Friidrettsgruppa
 Tirsdag  2. mars kl.19.00  Fotballgruppa
 Torsdag  4. mars kl.18.00  Turngruppa
 Torsdag  4. mars kl.19.00  Hovedforeningen

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.