Dato: 18/11/2010 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: EA Til Nyhetsoversikt >>
Vedtak i OKK..

Følgende vedtak ble gjort i OKK i går:
Kommunestyret ber Larvik kommunale eiendom KF om å iverksette en prosess for å oppheve intensjonsavtalen av 15.07.2008 med Larvik Turn.

Prosessen må inneholde en bindende juridisk avklaring for størrelsen på en eventuell erstatning til Larvik Turn & Idrettsforening fremkommet enten gjennom avtale mellom partene eller gjennom en rettskraftig dom.

Dette behandles i kommunestyret, onsdag 8. desember.