Dato: 30/01/2011 Gruppe: Hovedforeningen Kilde: Else-Marie Til Nyhetsoversikt >>
Årsmøter

Fotballgruppa - Torsdag 24. februar kl. 18:00
Brytegruppa - Mandag 28. februar kl. 17:30
Håndballgruppa - Mandag 28. februar kl. 19:00
Friidrettsgruppa - Tirsdag 1. mars kl. 18:00
Hovedforeningen/Turngruppa - Torsdag 3. mars kl. 18:00

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.