HOVEDSTYRET2016
År Klikk på bildet for å se tidligere styreverv!
NAVN Verv Telefon E-post  
Else-Marie Smith Forr.fører 41 33 10 10 else-marie@larvikturn.no Klikk på bildet for å se tidligere styreverv
Geir Anton Haga Leder 90 08 33 89 gahaga@tslarvik.com Klikk på bildet for å se tidligere styreverv
Laila Borg Nestleder 92 64 32 32 Laila.Borg@sandefjord.kommune.no Klikk på bildet for å se tidligere styreverv
Eigil Oberst Peters vei Jensen Styremedl.1 41 20 26 62 b-s.je@online.no Klikk på bildet for å se tidligere styreverv
Ragnhild Gulvik Styremedl.2 47 17 23 98 raghildgu@vfk.no Klikk på bildet for å se tidligere styreverv
Jan Birger Olsen Styremedl.3 90 85 81 18 normandbo@outlook.com Klikk på bildet for å se tidligere styreverv
Jørgen Olsvoll Varamedl.1 91 55 95 02 jorgen.olsvoll@porsgrunn.kommune.no Klikk på bildet for å se tidligere styreverv
Aina Røsholt Brøttem Varamedl.2 90 89 94 03 aina.rosholt.brottem@gmail.com Klikk på bildet for å se tidligere styreverv