Larvik Turn & IF

HOVEDSTYRET 2022/23

ADMINISTRASJON

 

Forretnings-/regnskapsfører

 

Brynjar Løkke

Kontortid:

 

Bankkontonr.: 2510.18.62995

Organisasjonsnummer: 975839362

E-post: dagligleder@larvikturn.no, eller post@larvikturn.no

Mobil: 95 05 91 44

Telefon: 33 18 29 92

 

Banemann

Bjørn Inge Pedersen

Arbeidstid: Alle dager 07.30 - 11.30

 

Klubbadresse

Lovisenlund

Gunnar Thoresens vei 2

3256 LARVIK

 

KOMITEÈR OG UTVALG

 

Kontrollkomité

Leder

Bjørn Rolf Eidstad

E-post: eidstad@online.no

Medlemer

Terje Anthonsen

Gunn Einarsen

 

Lovkomité

Leder

Kåre Jølberg

E-post: kj@advokateneilarvik.no

Medlemmer

Heidi Barth

Anette Moholt

 

Merkekomité

Leder

Eigil Jensen (fra HF)

 

Medlemmer

Per Kilvær

Elisabeth Bach Skuggedal

 

Valgkomité

Leder

Tor Stein Osland

E-post: toto.osland@gmail.com

Medlemer

Julius Johansen

Hilde Eskedal

Lars Moholt

 

Nettansvarlige

Webredaktør:
Erik Andersen
Mobil: 91 53 76 53
E-post: erik@myport.no
 
Webansvarlige:
Friidrettsgruppa
Arne Svardal
Mobil: 41414451
E-post: asvardal@online.no
 
Fotballgruppa
Jure Røsjordet
Mobil: 93234494
E-post: jr@larvik.kommune.no
 
Håndballgruppa
Raymond Pettersen
Turn/Allidrett
 
Turngruppa
 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER

  • X

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Brynjar Løkke