LARVIK TURN & IF

FOTBALLGRUPPA

KLUBBHÅNDBOKA

Håndboka er utarbeidet i forbindelse med utviklingen av klubben til Kvalitetsklubb i 2016

og er under oppfølging og revidering i 2017.

Klubbhåndboka inneholder følgende hovedpunkter:

 

1 VISJON - VERDIGRUNNLAG - MÅL

2 ORGANISASJON, OPPGAVER OG ROLLER

3 KOMPETANSE - SKOLERINGSPLAN

4 ORGANISERING AV UTVALGENE - ANSVARSOMRÅDER

5 LAGENES ORGANISERING

6 RUTINER - LAGDSRIFT

7 ØKONOMI - PLANLEGGING OG STYRING

8 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

9 KLUBBEN - LARVIKTURN & IF

UTSKRIFTVERSJON AV FOTBALLHÅNDBOKA

VÅRE SPONSORER

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

COPYRIGHTS  ©  LARVIK TURN & IF