Larvik Turn & IF

FOTBALL

KVALITETSKLUBB

I forbindelse med klubbutvikling og Kvalitetsklubb-prosjektet ble det laget ny organisasjonsplan for klubben. Det ble også laget en Kvalitetshåndbok.  Planen og håndboken skal følges opp hvert år etter generalforsamlingen. Håndboka er utarbeidet i forbindelse med utviklingen av klubben til Kvalitetsklubb i 2016 og er under kontinuerlig oppfølging og revidering.

Klubbhåndboka ligger i klubbens dokumentregister, men du kan også finne den her.

NFF - KVALITETSKLUBB?

INNHOLD:

1 VISJON - VERDIGRUNNLAG - MÅL

2 ORGANISASJON, OPPGAVER OG ROLLER

3 KOMPETANSE - SKOLERINGSPLAN

4 ORGANISERING AV UTVALGENE - ANSVARSOMRÅDER

5 LAGENES ORGANISERING

6 RUTINER - LAGDSRIFT

7 ØKONOMI - PLANLEGGING OG STYRING

8 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

9 KLUBBEN - LARVIKTURN & IF

ORGANISASJONSPLAN

LEDER

KVALITETSKLUBB-ANSVARLIG

FIKS-ANSVARLIG

OVERGANGS-ANSVARLIG

POLITIATTEST-ANSVARLIG

DOMMERKOORDINATOR

NESTLEDER/SEKRETÆR

MATERIALFORVALTER

BANE-ANVARLIG

ØKONOMI

BARNE/UNGDOMSUTVALG

TRENERKOORDINATOR

SPORTSLIG LEDER

OPPSTARTS-ANSVARLIG

SPORT

SENIORUTVALG

BØKETROLL-ANSVARLIG

SANDARCUP-ANSVARLIG

KIOSK-ANSVARLIG

ARRANGEMENT

FAYR PLAY-ANSVARLIG

FRIVILLIGHETSKOORDINATOR

KURS/KOMPETANSE-ANSVARLIG

MILJØ

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Kontortid:

Mandag, onsdag og torsdag kl. 08.00-16.00.

Tirsdag kl. 08.00-18.00

Klubbadresse: Lovisenlund

Gunnar Thoresens vei 2

3256 LARVIK

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

FOTBALL

Larvik Turn & IF

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

LOGG INN

FOTBALL

Larvik Turn & IF

SENIORUTVALG

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith