LARVIK TURN & IF

FOTBALLGRUPPA

FOTBALLGRUPPAS PLANER

Fotballgruppas visjon

Ved å utvikle lagspillere skal vi tilbake mot toppen av norsk fotball

 

Fotballgruppas langsiktige målsettinger:

 

- Larvik Turn & IF - Fotballgruppa skal være veldrevet og anerkjent.

- Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne.

- Klubben skal framstå som ryddig, utadvendt og miljøbevist.

- Klubbens lag skal underholde klubbens tilhengere og styrke tilhørlighet til lokalsamfunnet.

 

Fotballgruppas mål for barnefotballen:

Den sportslige aktiviteten for klubbens aldersbestemte lag skal på alle nivåer organiseres for å gi et godt sportslig tilbud til alle. Det skal gis et likeverdig tilbud til jenter og gutter.

Larvik Turn & IF skal:

 

- Gi utfordringer og utviklingsmuligheter tilpasset spillernes alder og modenhet.

- Gi flest mulig et tilbud om å spille fotball og ha det gøy.

- Utvikle samarbeidsevne, fellesskapsfølelse og tilhørighet innen klubben

- Være blant de mest veldrevne fotballklubber i Vestfold for barn fra 5 – 12 år.

- Utvikle et helhetlig fotballtilbud til alle gutte- og jenteklasser

 

Fotballgruppas arbeidsmål:

Klubben har satt fokus på 6 områder hvor man vil sette mål og måle driften på.

Det er:

- Organisasjon

- Sport

- Inntekt

- Arena

- Miljø

- Omdømme

 

Det skal årlig nedfelles 3 arbeidsmål innenfor hvert av disse fokusområdene.

Arbeidsmålene skal ta utgangspunkt i klubbens mål.  Målene skal godkjennes på årsmøtet og evalueres ved årets slutt.

 

Fotballgruppas kjennetegn:

Klubben har nedfelt tre kjennetegn for klubbens ”indre liv”. De skal være Larvik Turn & IF – Fotballgruppas altomfattende spillestil! Klubbens ledere, tillitsmenn, trenere, spillere og øvrige medlemmer skal være:

 

- Grundige

- Offensive

- Sjarmerende

 

VÅRE SPONSORER

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

COPYRIGHTS  ©  LARVIK TURN & IF

r