Hovedforening

Larvik Turn & IF

Min Idrett

SportsAdmin

KOMITÈER OG UTVALG

KONTROLLKOMITÉ

                                                       Leder:                                        Rolf Tanum

                                                       Medlem:                                    Kjell Vidar Larsen

                                                       Medlem:                                    Gunn Einarsen

LOVKOMITÉ

                                                       Medlem:                                     Jan Villum

                                                       Medlem:                                     Finn Gjerken Larsen

                                                       Medlem:                                     Erling Foyn

MERKEKOMITÉ

                                                      Leder:                                         Eigil Jensen (Trescowsgt.)

                                                      Medlem:                                     Laila Strand

                                                      Medlem:                                     Steinar Islann

ARKIVKOMITÉ

                                                       Leder:                                        Bjørn Rolf Eidstad

                                                       Medlem:                                    Erik Andersen

                                                       Medlem:                                    Jostein Myrvang

VALGKOMITÉ

                                                       Leder:                                        Tor Stein Osland

                                                      Medlem:                                     Julius Johansen

                                                      Medlem:                                     Hilde Eskedal

VÅRE SPONSORER

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

COPYRIGHTS  ©  LARVIK TURN & IF