Min Idrett

SportsAdmin

HOVEDFORENINGEN

Larvik Turn & IF

KOMITÈER OG UTVALG

KONTROLLKOMITÉ

                                                       Leder:                                        Kjell Arne Fjeldskår

                                                       Medlem:                                     Bjørn Rolf Eidstad

                                                       Medlem:                                     Laila Strand

LOVKOMITÉ

                                                       Leder:                                        Rolf Tanum

                                                       Medlem:                                     Jan Villum

                                                       Medlem:                                     Finn Gjerken Larsen

                                                       Varamedlem:                             Erling Foyn

ARKIVKOMITÉ

                                                       Leder:                                        Bjørn Rolf Eidstad

                                                       Medlem:                                    Erik Andersen

                                                       Medlem:                                    Per Nyhus

MERKEKOMITÉ

                                                      Leder:                                         Eigil Jensen (Trescowsgt.)

                                                      Medlem:                                     Laila Strand

                                                      Medlem:                                     Svein Fauske

                                                       Varamedlem:                            Steinar Islann

VALGKOMITÉ

                                                       Leder:                                        Tor Stein Osland

                                                      Medlem:                                     Marit Fjellet

                                                      Medlem:                                     Jørgen Olsvoll

VÅRE SPONSORER

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

COPYRIGHTS  ©  LARVIK TURN & IF