LARVIK TURN & IF

HOVEDFORENINGEN

HOVEDSTYRET

Untitled Document
  FORNAVN ETTERNAVN ROLLE FUNKSJON TELEFON EPOST  
  Geir Anton Haga Leder   90 0833 89 tslarvik@tslarvik.com  
  Laila Borg Nestleder   92 6432 32 laila.borg@sandefjord.kommune.no  
  Hanne Jaerson Styremedlem Barneidrett/inkludering/integrering 98 2319 51 hanne.jaerson@larvik.kommune.no  
  Jan Birger Olsen Styremedlem Anleggskomite 90 8581 18 normandbo@outlook.com  
  Eigil Jensen Styremedlem Anleggskomite 41 2026 62 b-s.je@online.no  
  Jan Thore Lauritzen Varamedlem Flerbrukshallen 96 6240 10 thore.jan.lauritzen@gmail.com  
  Jørgen Olsvoll Varamedlem     jorgen.olsvoll@porsgrunn.kommune.no  
  Else-Marie Smith Forretningsfører Politiattestansvarlig/medlemsregister 41 3310 10 post@larvikturn.no  
     

VÅRE SPONSORER

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

COPYRIGHTS  ©  LARVIK TURN & IF