Larvik Turn & IF

KLUBBENS  MERKER

Merketildelinger:

Bronse:

  1. Fortjenestemedaljen i bronse kan tildeles den som har nedlagt et særlig godt arbeid i   foreningen, sportslig og/eller administrativt. Vedkommende må ha vært medlem av foreningen i minst 5 år.
  2. Fortjenstmedaljen i bronse tildeles av hovedstyret etter innstilling fra merkekomiteen, men kan også tildeles av hovedstyret uten innstilling.

 

 

Sølv:

  1. Fortjenestemedaljen i sølv kan tildeles den som gjennom en lang årrekke har vist stor innsats sportslig og/eller administrativt. Vedkommende må inneha foreningens fortjenestemedalje i bronse og ha utført en god innsats for foreningen i minst 5 år etter dette.
  2. Fortjenestemedaljen i sølv tildeles av foreningens hovedstyre etter innstilling fra merkekomiteen, men kan også tildeles av hovedstyret uten innstilling.

 

 Æresmedaljen:

  1. Æresmedaljen er foreningens høyeste utmerkelse og tildeles den som blir utnevnt til æresmedlem. Æresmedaljen kan bare tildeles medlemmer som tidligere er tildelt fortjenestemedaljen i sølv.
  2. Æresmedaljen tildeles av foreningens årsmøte etter innstilling fra hovedstyret og merkekomiteen.
  3. I særlige tilfeller kan Æresmedaljen tildeles andre som har ytet foreningen og/eller idretten særdeles store tjenester.

 

Alle tildelinger av fortjenestemedaljer og æresmedaljer foretas på foreningens årsmøte, foreningens jubileumsfest eller andre større arrangementer.

 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER

  • X

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Brynjar Løkke