Larvik Turn & IF

Friidrett

VIDEO

JUBILEUMS-VIDEO

Video laget i forbindelse med Friidrettsgruppas 100 års jubileum i 2019. Tar et humoristisk og artig tilbakeblikk på gruppas aktiviteter og presenterer klubbens sentrale personer i disse 100 årene.

LARVIKSLØPET

I samarbeide med Østlands Posten arrangerer Friidrettsgruppa det populære Larviksløpet hvert år. Videoen er opptak fra løpet i 2019.

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

 

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

 

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith