Larvik Turn & IF

PUBLISERE BILDER OG FILM PÅ LARVIKTURN.NO

Hovedregel:

Alle trenere/ledere skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan indentifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år, må samtykke hentes inn både av barnet selv, og foresatte.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

 

Bruk dette skjema for å innhente samtykke:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/cb32f9f6f3ed49989bdf2fc16da6bf7f/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf

 

Merk!

Portrettbilder/Klassebilder:

Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer. Skal du publisere slike bilder på nett, må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres.

 

Situasjonsbilder:

Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller hendelser som har allmenn interesse.

 

Les mer om dette her >>

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER

  • X

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Brynjar Løkke

PUBLISERE BILDER OG FILM PÅ LARVIKTURN.NO